دسته‌بندی نشدهمعرفی اعضانوروبیزینس

رزومه ی فردی اعضای طرح ۲۰ جایزه ی ملی شهید احمدی روشن

طرح 20:کاربرد علوم اعصاب شناختی در توسعه ی کسب و کار عصب محور

پریا آب روانی

آدرس ایمیل: parya_abravani@yahoo.com

عنوان فعالیت در طرح ۲۰: روانشناس شناختی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری:

کارشناسی: گیاه پزشکی

کارشناسی ارشد: روانشناسی

دکتری: روانشناسی شناختی

دانشگاه محل تحصیل مقاطع قبلی و فعلی:

کارشناسی: دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد: دانشگاه تبریز

دکتری: دانشگاه شهیدبهشتی

تالیفات:

 • اثربخشی توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی افراد دچار سکته مغزی فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، ۱۳۹۸، زینب خانجانی، محمدعلی نظری، پریا آب روانی*
 • اثربخشی توانبخشی شناختی بر مولفه های حافظه کاری کلامی و حافظه کاری فضایی افراد بزرگسال دچار سکته مغزی (در صف چاپ) فصلنامه روانشناسی سلامت ۱۳۹۸، زینب خانجانی، محمدعلی نظری، پریا آب روانی*
 • تاثیر توانبخشی شناختی بر توجه پراکنده، توجه انتخابی و کارکردهای اجرایی افراد بزرگسال دچار سکته مغزی، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، ۱۳۹۷، زینب خانجانی، مهدی فرهودی، محمدعلی نظری، محمدتقی سعیدی، پریا آب روانی*
 • Project: Preparation of Quantitative Electroencephalographic Basis for Iranian people: Primary Study (IN PROCESS)
 • Oral Presentation: Cognitive rehabilitation and its effects on stroke, 7th Basic and clinical Neuroscience congress (Panel) 2018/12/12-14. Tehran, Iran
 • Oral Presentation: Cognitive rehabilitation of working memory in adults with stroke: improvement of selective attention, lack of improvement of divided attention, 8th Iranian Neuropsychological symposium 2017/11/22-24. Tehran, Iran
 • Poster Presentation: The role of language direction and language dominance, 8th Basic and clinical Neuroscience congress 2019/12/18-20 Tehran, Iran
 • Poster Presentation: what is going on? Changes in main executive functions (working memory, attention and problem solving) after cognitive rehabilitation in adults with stroke, 7th Basic and clinical Neuroscience congress. 2018/12/12-14. Tehran, Iran
 • Poster Presentation: Plastic brain: cognitive rehabilitation of neuro-cognitive disorders in patients with stroke, 7th Basic and clinical Neuroscience congress. 2018/12/12-14. Tehran, Iran
 • Poster Presentation: Cognitive Rehabilitation of Working Memory in Patients with Stroke and its effect on Executive Functions, 6th Basic and clinical Neuroscience congress 2016/12/20-22 Tehran, Iran
 • کتاب: حقایقی درباره مغز ، پریا آب روانی، سروش نصری، انتشارات گنج حضور، ۱۳۹۷

تسلط به نرم افزار:

 • Neuroguide
 • Win EEG
 • DMDX
 • Psytask
 • Evoke
 • Psychopy
 • SPSS

توانمندی ها و مهارت ها:

 • Brain stimulation (tDCS)
 • Recording and analyzing event-related potential (ERP)
 • Recording Quantitative Electroencephalography (QEEG – WINEEG program)
 • Primary Neurofeedback
 • Cognitive task design using Psytask, Evoke and DMDX software
 • Statistical analysis of data using SPSS

پردیس امانی


آدرس ایمیل: p-amani@razi.tums.ac.ir

عنوان فعالیت در طرح ۲۰: متخصص گفتار درمانی و علوم اعصاب شناختی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری:

کارشناسی و کارشناسی ارشد : گفتار درمانی

دانشگاه محل تحصیل مقاطع قبلی و فعلی:

دانشگاه علوم پزشکی تهران و تبریز

تسلط به نرم افزار: spss/matlab/dmdx/

توانمندی ها و مهارت ها:

تسلط به زبان انگلیسی خوب و ترجمه سریع متون

تحلیل سیگنال های مغزی و مداخلات نوروفیدبک و تحریک فرا جمجمه ای مغزی

آشنایی با ابزار های ارزیابی ها مداخلات عصب شناختی

تحلیل تعاملات بین فردی بر اساس الگوهای ارتباطی صحیح و نظریه ذهن

نسترن بهروزنیا

آدرس ایمیل: nastaran.behrooznia@gmail.com

عنوان فعالیت در طرح ۲۰: تحلیل تکنیکال نوروبیزینس

(تدوین راهنمای EEGLAB با داده‌ها و مثال‌های بیزینسی با هدف تحلیل سیگنال)

مقطع تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری: مهندسی برق و علوم کامپیوتر

دانشگاه محل تحصیل مقاطع قبلی و فعلی: دانشگاه صنعتی شریف

تسلط به نرم افزار: C/C++, Python, Java, LaTeX, MATLAB, R, ARDUINO, PSpice, HSpice, Proteus, Simulink, App Designer

توانمندی ها و مهارت ها:

 • مهارت های تخصصی: برنامه نویسی، یادگیری ماشین، هوش مصنوعی، آنالیز داده، پردازش سیگنال، پردازش تصویر، بهینه‌سازی، تحقیق در عملیات و برنامه ریزی خطی، بیولوژی سیستم، آنالیز عددی
 • مهارت های عمومی: کار گروهی، طراحی الگوریتم حل مساله

صبا حسینی نسب

آدرس ایمیل: saba.hosayni@gmail.com

عنوان فعالیت در طرح ۲۰: مطالعه ی تطبیقی اقدامات برجسته شرکت های پیشرو در استفاده از نوروساینس در کسب و کار (نوروبیزنس)

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد:مهندسی معماری

دانشگاه محل تحصیل مقاطع قبلی و فعلی: دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دانشگاه بین المللی امام رضا

تالیفات:

سردبیر مجله ی انجمن علمی دانشگاه هنر اسلامی با عنوان طرح طی سال های ۸۶ تا ۹۰

تالیف کتاب «زمینه گرایی در معماری» در سال ۱۳۹۶

تسلط به نرم افزار:

آشنایی با نرم افزارهای طراحی مانند AutoCad و ۳D Max و Skech Up و Corel Draw و Office

توانمندی ها و مهارت ها:

 • آشنایی با روش شناسی تحقیق در تدوین مقالات و طرح مساله ی میان رشته ای
 • آشنایی با کاربرد علوم اعصاب شناختی در زمینه ی هنر و معماری
 • آشنایی با آزمون های شناختی و زمینه ای و نرم افزارهای تحلیل کیفی
 • توانایی فعالیت گروهی
 • توانایی تولید محتوا در فضای مجازی و وب

جعفر زمانی

آدرس ایمیل: zamani.jafar@yahoo.com

عنوان فعالیت در طرح ۲۰:

Investigating Neuroscience Tools and Methods for Business applications with a Focus on Machine Learning

مقطع تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری: مهندسی پزشکی – الکترونیک

دانشگاه محل تحصیل مقاطع قبلی و فعلی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دانشگاه علم و صنعت

تالیفات:

Journal Papers

[۱] Zamani, Jafar, Ali Sadr, and Amir-Homayoun Javadi. 2019. Cortical and Subcortical Structural Segmentation in Alzheimers Disease. Frontiers in Biomedical Technologies 6 (2), 94-98.
[۲] Samadi Khoshe Mehr, Fardin, Soroor Kalantari, Jafar Zamani, Hanieh Mobarak
Salari, and Hamidreza Salighehrad. 2019. Quantification of ASL Perfusion MRI in MCI Patients Using Single-Post Labeling Delay Model-Fitting Approach. Frontiers in Biomedical Technologies 6 (3), 117-22.

[۳] Mobarak Salari, Hanieh, Forough Sodaei, Jafar Zamani, Nahid Abyari, Fardin
Samadi Khoshe Mehr, and Hamidreza Saligheh Rad. 2019. The Evaluation of the Brain Alterations in Epileptic Patients Using Structural Magnetic Resonance Imaging. Frontiers in Biomedical Technologies 6 (3), 148-52.

[۴] Zamani, Jafar et al. Distributed compressed sensing to accelerate cine cardiac
MRI. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance vol. 17,Suppl 1 P391. 3 Feb. 2015, doi:10.1186/1532-429X-17-S1-P391
[۵] Zamani, Jafar, Abbas N. Moghaddam, and Hamidreza Saligheh Rad. “Compressed
sensing cardiac MRI exploiting spatio-temporal sparsity.” Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance 15, no. 1 (2013): E14.

Conference Papers

[۱] ]Jafar Zamani, Mehdi Abdollahpour, Lida Shafaghi. Four-Class EEG Classification
method for Motor Imagery and motor Execution inputs in the brain-computer-interface
based on Deep Learning principals. 7 th Basic and Clinical Neuroscience Congress, 269, 414, December 12-14, 2018.

[۲] Abdollahpour, Mehdi, Jafar Zamani, and Hamidreza Saligheh Rad. “Feature representation for speech emotion recognition.” In Electrical Engineering (ICEE), 2017 Iranian Conference on, pp. 1465-1468. IEEE, 2017.

[۳] Shotorban, Bagher B., Jafar Zamani, and Samad Roohi. “Distributed compressed
video sensing based on recursive least square dictionary learning.” In Electrical Engineering (ICEE), 2016 24th Iranian Conference on, pp. 1775-1779. IEEE, 2016.

[۴] Jafar Zamani, Abbas Nasiraei Moghaddam, and Hamidreza Saligheh Rad,”Weighting
the Sparsity of Compressed Sensing UTE MRI Using Exponential of Fidelity Term,”
۱۱th Iranian Conference on Medical Physics, November, 2014 .

[۵] Jafar Zamani, Hamidreza Saligheh Rad, and Abbas Nasiraei Moghaddam, Patterns
for K-Space Under-Sampling in Compressed Sensing MRI, 11th Iranian Conference on
Medical Physics November, 2014.

[۶] Roohi, Samad, Majid Noorhosseini, Jafar Zamani, and Hamidreza Salighe Rad.
“Low complexity distributed video coding using compressed sensing.” In Machine Vision and Image Processing (MVIP), 2013 8th Iranian Conference on, pp. 53-57. IEEE, 2013.
[۷]Zamani, Jafar, H. Saligheh Rad, and A. Nasiraei Moghaddam. “Application of
Split Bregman Optimization Method for Compressed Sensing CE-MRA.” Proceedings of IEEE Engineering in Medicine and Biology (EMBC12) (2012).

[۸]Zamani, Jafar, Abbas Nasiraei Moghaddam, and Hamidreza Saligheh Rad. “MRI reconstruction through Compressed Sensing using Principle Component Analysis (PCA).”
In Electrical Engineering (ICEE), 2012 20th Iranian Conference on, pp. 1608- 1611. IEEE, 2012.
[۹]Jafar Zamani, Abbas Nasiraei Moghaddam, and Hamidreza Saligheh Rad,PILSCS:Accelerating Partially Parallel Imagingwith Localized Sensitivities (PILS) Using CompressedSensing (CS), 34th Annual International IEEE EMBS Conference, 2012, San Diego, USA.
[۱۰]Jafar Zamani, Hamidreza Saligheh Rad, and Abbas Nasiraei Moghaddam, Application of SplitBregman OptimizationMethod for Compressed Sensing CE-MRA, 34th Annual InternationalIEEE EMBS Conference, 2012, San Diego, USA

تسلط به نرم افزار: MATLAB

توانمندی ها و مهارت ها:

Signal/image processing

MRI,fMRI,DTI and EEG  analyst

Deep Learning

Alzheimer’s disease

روح الله سلیمانی

آدرس ایمیل: ruhollahme@gmail.com

عنوان فعالیت در طرح ۲۰: نورواستراتژی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری:

کارشناسی مهندسی برق – کنترل، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار – استراتژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

تسلط به نرم افزار:

C++، Python، Adobe Photoshop، R، MATLAB، Microsoft Excel، Microsoft Powerpoint، Microsoft Word و …

توانمندی ها و مهارت ها:

طراحی مدل های کسب‌وکار، طراحی ساختار سازمانی، برنامه‌ریزی استراتژیک، تدوین استراتژی، طراحی استراتژی کسب‌وکار، تحلیل استراتژیک کسب‌وکار، طراحی فرآیندهای سازمانی

علیرضا طالش

آدرس ایمیل:alireza.talesh@gmail.com

عنوان فعالیت در طرح ۲۰: بررسی و طراحی ابزارها و روش­های مورد استفاده و قابل استفاده علوم اعصاب در حوزه کسب و کار با تمرکز بر یادگیری ماشین و آنالیز شبکه­های مغزی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری: رشته مهندسی پزشکی- گرایش بیوالکتریک (در همه مقاطع)

دانشگاه محل تحصیل مقاطع قبلی و فعلی:

مقطع دانشگاه
کارشناسی صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد تربیت مدرس
دکتری تربیت مدرس

تالیفات:

 • Spatio-temporal Reconstruction of Neural Sources Using Indirect Dominant Mode Rejection (Published in Brain Topography).
 • Modified Dominant Mode Rejection Beamformer for Localizing Brain Activities When Data Covariance Matrix Is Rank Deficient (Published in Transactions on Biomedical Engineering).
 • Second Order Moment Estimation of the Measured Data in Concept of Mean Square Error: Examination in Brain Source Localization through E/MEG Data (Under review in Transactions on Signal Processing)
 • شکل‌دهنده پرتو تمام‌وفقی سریع بهبود‌یافته برای مکان‌یابی فعالیت‌های کوتاه‌مدت مغزی (چاپ شده در فصل­نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی)
 • استخراج تفاوت­های معنادار بین گروه­ مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و گروه کنترل با استفاده از آنالیز ارتباطات درون/بین شبکه­ای مغزدر حالت­های گذرا و با در نظر گرفتن اثر سن و نمرات پاسخ­دهی اجتماعی (پذیرش شده برای چاپ در فصل­نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی)
 • شکل­دهنده پرتو تمام وفقی سریع برای مکان­یابی پتانسیل­های برانگیخته مغزی (پذیرش شده در کنفرانس IICSB2015)
 • مکان­یابی پتانسیل­های برانگیخته مغزی در فضای پرتوی ( پذیرفته شده در چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی ۲۰۱۵)

تسلط به نرم افزار:

 • مسلط به نرم­افزار Matlab
 • مسلط به نرم­افزار Brainstorm و EEGLAB
 • مسلط به نرم­افزار AFNI, SPM12، ExploreDTI
 • مسلط به نرم­افزار RapidMiner و Weka

توانمندی ها و مهارت ها:

 • پیش­پردازش و پردازش سیگنال­های مغزی E/MEG و fMRI
 • شناسایی آماری الگو
 • مکان­یابی فعالیت­های مغزی از طریق داده­های E/MEG
 • آنالیز ارتباطات بین نواحی و شبکه­های مغزی از لحاظ ساختاری و عملکردی از طریق داده E/MEG، rfMRI
 • آنالیزهای آماری و رگرسیون در سطح گروه­های مختلف
 • زبان انگلیسی نوشتاری در سطح بسیار خوب

شیرین طالقانی

آدرس ایمیل:shtaleghani96@gmail.com

عنوان فعالیت در طرح ۲۰: مسئول کنترل پروژه/ مطالعه تطبیقی اقدامات برجسته شرکت‌های پیشرو در استفاده از نوروساینس در کسب و کار(بیزینس)

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری:

کارشناسی: مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع (مدیریت مهندسی)

دانشگاه محل تحصیل مقاطع قبلی و فعلی:

کارشناسی: دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تسلط به نرم افزار:

 • Eviews
 • Gams
 • Enterprise Dynamics
 • C++
 • Lingo
 • iThink
 • Catia
 • Microsoft Access
 • Microsoft Project
 • Microsoft Visio

توانمندی ها و مهارت ها:

مدیریت بازاریابی- مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک- طراحی مدل کسب وکار_ کنترل پروژه

تهمینه طاهری

آدرس ایمیل: tahminehtaheri3@gmail.com

عنوان فعالیت در طرح ۲۰: نگارش راهنمای عملی و گام به گام EEGLAB

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری: مهندسی برق، مهنسی بیوالکتریک

دانشگاه محل تحصیل مقاطع قبلی و فعلی: دانشگاه تهران، دانشگاه تهران

تسلط به نرم افزار: Matlab, R, FSL, EEGLAB, C, Multisim, Pspice

توانمندی ها و مهارت ها:  توانایی ثبت و پردازش سیگنال EEG، تحلیل و آنالیز آماری داده، آشنایی با علوم شناختی، پردازش داده fMRI

زهرا محمدزاده

آدرس ایمیل: gemohammadzadeh@gmail.com

عنوان فعالیت در طرح ۲۰: مکان یابی مغز و شبکه های مغزی در نورومارکتینگ با استفاده از EEG و fMRI

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری: مهندسی فناوری اطلاعات(کارشناسی)/ علوم شناختی گرایش توانبخشی شناختی(کارشناسی ارشد)

دانشگاه محل تحصیل مقاطع قبلی و فعلی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر(کارشناسی)/دانشگاه شهید بهشتی(کارشناسی ارشد)

تسلط به نرم افزار:

 • برنامه نویسی : Matlab, java, C#
 • پایگاه داده و داده کاوی : SQL DB, Rapid miner, Weka
 • نرم افزارهای آماری : SPSS, R
 • آشنایی با نرم افزارهای ویرایش تصاویر : Photoshop, 3Dmax, Photo Impact, Flash

توانمندی ها و مهارت ها:

 • پردازش سیگنال
 • برنامه نویسی
 • پایگاه داده و داده کاوی
 • آشنایی با MBA
 • آشنایی با زبان انگلیسی و آلمانی

زهره مقیسه

آدرس ایمیل: z.moghise.6644@gmail.com

عنوان فعالیت در طرح ۲۰: بررسی ویژگی­های شناختی و نحوه استدلال مدیران در سطوح مختلف

مقطع تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری:

 • کارشناسی علم اطلاعات و دانش­شناسی
 • کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی- گرایش مدیریت اطلاعات
 • دانشجوی دکتری سیاست­گذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه محل تحصیل مقاطع قبلی و فعلی:

کارشناسی: دانشگاه سمنان

کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتری: دانشگاه علم و صنعت ایران

تالیفات:

مقاله‌های مجله

 • عرفان‌منش، محمدامین، مقیسه، زهره و اصنافی، امیررضا. (۱۳۹۶). تاثیر دریافت جوایز علمی بر عملکرد پژوهشی برندگان: مطالعه مدال پرایس در حوزه اطلاع‌سنجی، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۲۰(۲)،۴۲-۷۵٫
 • مقیسه، زهره و عرفان­منش، محمدامین.(۱۳۹۶). همکاری های پژوهشی و تعاملات استنادی نخبگان علمی: مطالعه برندگان مدال پرایس در حوزه اطلاع سنجی، فصلنامه رهیافت، ۶۷، ۳۳-۴۶٫
 • عرفان‌منش، محمدامین، مقیسه، زهره و فروزنده شهرکی، مرجان. (۱۳۹۷). مقایسه سهم بروندادهای پژوهشی حاصل از همکاری صنعت و دانشگاه در ایران، خاورمیانه و جهان، فصلنامه رهیافت، ۶۹، ۶۵-۷۹٫
 • عرفان‌منش، محمدامین و مقیسه، زهره. (۱۳۹۷). اَبَر مجلات رویکردی جدید در ارتباطات علمی: مطالعه موردی هشت اَبَر مجله بین­المللی، فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۴ (۲)،۷۹۳-۸۱۶٫
 • عرفان‌منش، محمدامین، مقیسه، زهره و مرادیان، مهسا. (زودآیند). استناد، دانلود، اشاره و نشانه­گذاری کتاب­های الکترونیکی علمی: مطالعه موردی کتاب­های اشپرینگر با استفاده از پلتفرم بوکمتریکس، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی.
 • مقیسه، زهره، شکرزاده، نگین. (زودآیند). ویژگی شاخص‌های علم‌سنجی گمراه کننده و میزان استفاده مجله‌های ایرانی از این شاخص‌ها، فصلنامهمطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات.
 • Erfanmanesh,M. & Moghise,Z.(2019). How Winning an International Scientific Awards Affects Publishing Behavior of Laureates: the Case of Derek de Solla Price Medal in Scientometrics. Publishing Research Quaterly,35 (2), 201-212

مقاله‌های همایش

 • مقیسه، زهره و شکرزاده، نگین و عباسی آزاد، بهاره (۱۳۹۵).بررسی توانمندی نیروی انسانی،تولید علم، نوآوری وصنعت فناوری نانو جهان با تاکید بر ایران. دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم، دانشگاه اصفهان.
 • عرفان‌منش، محمدامین و مقیسه، زهره (۱۳۹۶). پیشرفت علمی کشور با نگاهی به کمیت و کیفیت مجلات بین المللی ایرانی. یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، دانشگاه شهید بهشتی (ارائه شفاهی).
 • مقیسه، زهره و شکرزاده، نگین (۱۳۹۶). رشد تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی طی سال های ۲۰۱۶-۱۹۹۶٫ یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، دانشگاه شهید بهشتی (ارائه پوستر).
 • مقیسه، زهره و شکرزاده، نگین (۱۳۹۶). تحلیل و ترسیم شبکه همکاری علمی دانشگاه‌های کشور براساس مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا، همایش ارتباط علمی (ارائه پوستر).
 • Moghise,Z., Erfanmanesh,M. & Asnafi,A. (2017). The Study of Derek de Solla Price Medalists Using Scientometric Indicators. Collnet 2017 (poster presentation).
 • Erfanmanesh,M. & Moghise,Z.(2018). The Effect of Scientific Awards Reception on Research Performance of Laureates: the Case of Derek de Solla Price Medal in Informetrics. IFLA 2018 (poster presentation).

تسلط به نرم افزار:

 • UCINET
 • VOSviewer
 • R(bibliometrix)
 • Pajek
 • Ravar- Matrix
 • Spss
 • Mendeley
 • CyberLink
 • Office

توانمندی ها و مهارت ها:

 • علم سنجی
 • تحلیل و مصور سازی شبکه های اجتماعی
 • پژوهش و مقاله نویسی
 • برگزاری کارگاه آموزشی
 • تهیه کلیپ و موشن­گراف

محمد رضا نوری

ایمیل: smrezanoori@gmail.com

تحصیلات

دانشجوی Ph.D. مهندسی پزشکی- بیوالکتریک: دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران (رتبه اول کنکور دکترای تخصصی) (۱۳۹۴-۱۳۹۹)

عنوان پایان­نامه: طراحی مدل کامپیوتری جااندازی استخوان گونه، پیش از عمل، به کمک اطلس CT برای استفاده در سامانه راهبری جراحی

استاد راهنمای اول: دکتر احمدیان (استاد گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی؛ رئیس مرکز تحقیقات فناوری­های بیومدیکال و رباتیک)

استاد راهنمای دوم: آقای دکتر محمد بیات (استاد گروه جراحی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی؛ رئیس مرکز تحقیقات جراحی­های فک و صورت)

استاد مشاور: خانم دکتر نغمه بهرامی (استادیار گروه مهندسی بافت، دانشکده فناوری­های نوین پزشکی)

دکترای حرفه­ای مدیریت کسب و کار[۱]  (DBA): دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد ۱۳۹۸

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک (۱۳۹۴): دانشگاه شاهد، تهران، معدل: ۹۹/۱۷ (رتبه اول در ورودی)

عنوان پایان­نامه: تشخیص روند خواب­آلودگی حین رانندگی با استفاده از همجوشی اطلاعات سیگنال­های حیاتی EEG، EOG و شاخص کیفیت رانندگی؛استاد راهنما: دکتر میکاییلی

کارشناسی الکترونیک (۱۳۹۱): دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

عنوان پروژه: طراحی و ساخت دستگاه خاک­شناسی قابل حمل؛ استاد راهنما: دکتر علایی شئنی

طرح­های تحقیقاتی

عنوان سازمان کارفرما سال اتمام
طراحی فرآیند جااندازی استخوان گونه، پیش از عمل، به کمک اطلس CT برای استفاده در سامانه راهبری جراحی دانشکده پزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۹
طراحی نرم افزار تهیه طرح­ریزی جراحی به منظور جااندازی استخوان شکسته گونه برای آموزش دستیاران جراحی دهان و فک و صورت مرکز تحقیقات فن­آوری­های بیومدیکال و رباتیک؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۸

 

تجربه­های صنعتی

 • شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه (تهران) محقق پروژه طراحی و توسعه سیستم نویگیشن حوزه جراحی فک و صورت (۱۳۹۸)
 • شرکت کاوشگران طلای سیاه (پارس­کاو) (اهواز) طراحی و ساخت قسمت الکترونیک دستگاه کلسیمتر (Calcimeter) (1394)
 • شرکت کاوشگران طلای سیاه (پارس­کاو) (اهواز) مدیر بخش تحقیق و توسعه (R&D) (1391-1394)
 • شرکت طراح سیستم نیکان (اهواز): مدیر واحد یوپی­اس (UPS) (1388-1390)
 • شرکت طراح سیستم نیکان (اهواز): همکاری در واحد پروژه­های اتوماسیون صنعتی به عنوان کارآموز (۱۳۸۶-۱۳۹۰)

تدریس

دانشگاه علوم پزشکی اهواز (جندی شاپور)

 • تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاه­های رادیولوژی، رشته تکنولوژی پرتوشناسی (ترم ۹۳۲)

تدریس­یار

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • پردازش سیگنال­های حیاتی (۱ ترم): استاد: آقای دکتر علیرضا احمدیان

دانشگاه شاهد، تهران

 • الکترونیک II (4 ترم): استاد: آقای مهندس کاشی، استاد مدعو از امیرکبیر. مسئول تحویل و تصحیح تمرین­های کلاسی و کوئیز (ترم ۹۱۱ تا ۹۲۲)
 • الکترونیک II (1 ترم): برگزاری کلاس تقویتی در ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد (ترم ۹۲۱)

دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

 • الکترونیک II (1 ترم): استاد: آقای دکتر اکبری­زاده. مسئول تحویل و تصحیح تمرین­های کلاسی و کوئیز (ترم ۹۰۲)
 • آزمایشگاه الکترونیک I (2 گروه): استاد: آقای مهندس علایی شئنی. مسئول مدیریت کلاس و دانشجویان برای انجام آزمایش­ها (ترم ۸۹۲)
 • آزمایشگاه الکترونیک I: استاد: آقای مهندس علایی شئنی. مسئول ویرایش و افزودن آزمایش­های جدید به دستور کار آزمایشگاه (ترم ۸۸۱)

برگزاری کارگاه­های آموزشی

 • آشنایی با رهبری سطح پنجم، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران (۱۳۹۸).
 • آموزش نرم­افزار Altium Designer 10.577، به مدت ۱۰ ساعت (شرکت کاوشگران طلای سیاه، ۱۳۹۲).
 • آموزش آشنایی با UPS برای جمعی از مسئولین فنی آزمایشگاه­های تشخیص طبی در اهواز به مدت ۲ ساعت (شرکت طراح سیستم نیکان، ۱۳۸۹).

مقالات چاپ و پذیرفته شده

 • Seyed Mohammad Reza Noori, Mohammad Mobaraki, Alireza Ahmadian, Mohammad Bayat, Naghmeh Bahrami, “Zygomatic bone registration based on a modified student’s-t mixture model method”, (۲۰۱۹), ۲۵th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME2019).
 • Homa Hassankarimi, Seyed Mohammad Reza Noori, Ebrahim Jafarzadehpour, Fatemeh Radinmehr, “Analysis of Pattern Electroretinogram Signals of Early Primary Open-Angle Glaucoma in Discrete Wavelet Transform Coefficients Domain”, (۲۰۱۹), Journal of International Ophthalmology.
 • Homa Hassankarimi, Ebrahim Jafarzadehpur, Alireza Mohamadi, and Seyed Mohammad Reza Noori, “Advanced Analysis of Pattern Reversal Visual Evoked Potential (PRVEP) in Anisometropic Amblyopia”, (۲۰۱۸), Iranian Journal of Medical Physics.
 • Homa Hassankarimi, Ebrahim Jafarzadehpur, Seyed Mohammad Reza Noori and Fatemeh Radinmehr, “Discrete Wavelet Transform of Pattern Electroretinogram Signals of Early Primary Open-Angle Glaucoma”, (۲۰۱۷), ۱۵th British Society of Clinical Electrophysiology of Vision (BriSCEV) Conference.
 • Hamed Shabani, Mohammad Mikaieli and Seyed Mohammad Reza Noori, “Assessment of Recurrence Quantification Analysis (RQA) of EEG for Development of a Novel Drowsiness Detection System”, (۲۰۱۶), Journal of Biocybernetics and Biomedical Engineering.
 • Seyed Mohammad Reza Noori, and Mohammad Mikaieli, “driving drowsiness detection using fusion of electroencephalography, electrooculography, and driving Quality signals”, (۲۰۱۶), Journal of Medical Signal and Sensors.
 • Afzalan, MA. Taghikhani, and SMR. Noori, “DG Allocation and Sizing Using Hybrid Evolutionary PSO and HBMO Algorithms to Reduce Losses and Improve Voltage Profile”, (۲۰۱۲), International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology, ۱۱٫۱: ۱۰۱-۱۰۸٫
 • Seyed Mohammad Reza Noori and Mohammad Mikaeili, “Detecting Driving Drowsiness Using EEG, EOG and Driving Quality Signals”, (۲۰۱۵), ۲۱st Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME2015).
 • حامد شعبانی، محمد میکائیلی و سید محمد رضا نوری، “تشخیص خواب­آلودگی با استفاده از سیگنال EEG برمبنای آنالیز نقشه­های بازگشتی”، (۲۰۱۵)، اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر و IT (ACEC2015)
 • [۱۰] سید محمدرضا نوری، محمد میکائیلی، سیده نغمه میری آشتیانی و زهرا مردی، “CSFS-SFS: یک روش انتخاب ویژگی ترکیبی جدید برای  تشخیص خواب­آلودگی حین رانندگی با استفاده از سیگنال­های EEG، EOG و کیفیت رانندگی”، (۲۰۱۵)، ۲۳-اُمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 2015).
 • Noori, A. Hekmatmansesh, and M. Mikaeili, “K-Complex Detection In Sleep EEG Using MELM-GRBF Classifier”, (۲۰۱۴), ۲۱st Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME2014).

[۱۲] Hekmatmanesh, SMR. Noori, and M. Mikaeili, “Sleep Spindle Detection Using Modified Extreme Learning Machine Generalized Radial Basis Function Method”, (۲۰۱۴), Proceedings of The 22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014).

 • Rostami, M. Joorabian, M. Aramideh, M. Karamizadeh, SMR. Noori, and S. Kaedi “Design and Performance of an Automatic Single-Axis Solar Tracker Using GPS and Tilt Angle Measurement”, (۲۰۱۳), Proceedings of 5th Electric Power Generation Conference of Iran.

آشنایی با نرم­افزار و برنامه­نویسی

 • زبان­های برنامه­نویسی: Matlab، C، Verilog
 • نرم­افزارهای تخصصی: Materialise mimics، Matlab & Simulink، EEGLAB، Orcad، Altium Desginer، Codevision C Compiler، ISE Verilog Compiler، Proteus، Pspise، Eplan، Max+plus II
 • نرم­افزارهای عمومی: Microsoft Office، Microsoft Visio، Endnote X5، Mendeley

عمده فعالیت­های علمی- فرهنگی

دبیر انجمن علمی- دانشجویی مهندسی برق (زیر نظر معاونت فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز)

 • دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق (۱۳۸۸ تا ۸۹)
 • مدیر گروه شرکت­کننده در اولین دوره­ی مسابقات رباتیک دانشگاه امیرکبیر (AUTCUP) (1388)
 • مدیر برگزاری سمینار تکنولوژی­های نوین (کنترل­کننده­های دور موتور AC) با همکاری شرکت طراح سیستم نیکان و شرکت پایکاربنیان و با حضور مهندسین صنایع استان خوزستان (۱۳۸۸)
 • مدیر برگزاری نمایشگاه تخصصی مهندسی برق (۱۳۸۸)
 • مسئول گروه همکاری در خبرنامه­ی اولین کنفرانس اصلاح الگوی مصرف (۱۳۸۸)
 • مدیر جشنواره “هفته مهندس” به مناسبت روز مهندس (۱۳۸۸)
 • مسئول برگزاری سمینار سیستم­های اتوماسیون صنعتی مدرن با همکاری مجموعه خانه مهندسان جوان (۱۳۸۹)

افتخارات

 • بورس خاص دانشگاه جندی شاپور اهواز، دانشکده پیراپزشکی، رشته تکنولوژی تصویربرداری
 • تولید محصول دانش بنیان مستخرج از پایان­نامه دکتری: سیستم نویگیشن در حوزه جراحی فک و صورت (شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه)
 • تأسیس شرکت دانش بنیان از پایان­نامه دکتری: شرکت پیشگامان طب دیجیتال
 • کسب رتبه نخست در آزمون جامع دوره دکترای تخصصی (۱۳۹۶)
 • کسب رتبه اول در آزمون ورودی دکترای تخصصی (D) (1394)
 • کسب رتبه نخست در دوره کارشناسی­ارشد (معدل: ۹۹/۱۷) (۱۳۹۴)
 • کسب عنوان برترین دبیر انجمن علمی- دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز از میان ۴۴ دبیر (۱۳۸۹)
 • کسب عنوان “انجمن علمی قابل تقدیر” در سومین جشنواره ملی “حرکت”، در میان تمام انجمن­های علمی- دانشجویی کشور (۱۳۸۹)

مجتبی وردیان

آدرس ایمیل:     Vardian.medphys@gmail.com

عنوان فعالیت در طرح ۲۰: رهبری عصبی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری:

کارشناسی: مهندسی برق

کارشناسی ارشد: مهندسی پرتو پزشکی

دکتری تخصصی: فیزیک پزشکی

دانشگاه محل تحصیل مقاطع قبلی و فعلی:

کارشناسی: دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز

دکتری تخصصی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

تسلط به نرم افزار:

Matlab

MCNP

Medical Imaging Analysis software

توانمندی ها و مهارت ها:

آنالیز تصاویر پزشکی

کاربرد علوم اعصاب در حوزه های مدیریت، رهبری و کسب و کار

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن