پروژه‌های صنعتی

 

عنوان طرح تحقیقاتی کارفرمای طرح
مطالعه، بررسی و طراحی ساختار سازمانی (Top Chart) شرکت نفت ایرانول و ارایه شرح وظایف واحدهای مندرج در تاپ چارت شرکت  شرکت نفت ایرانول
آینده پژوهی توسعه کسب و کار شرکت ارتباطات زیرساخت شرکت ارتباطات زیرساخت
تدوین و بازنگری سند راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت شرکت ارتباطات زیرساخت
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن