رزومه

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: دکتر علی بنیادی نائینی
عضو هیأت علمی گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار، دانشگاه علم و صنعت ایران
آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

Ali Bonyadi Naeini Google Scholar
۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۱۱۹-۵۵۱X ORCID ID
C-۸۸۱۳-۲۰۱۷ Researcher ID
۵۷۱۸۹۴۹۲۷۹۲ Scopus Author ID
Bonyadiiust.ac.ir University Mail
Bonyadi.naeinigmail.com Gmail
۹۸۲۱-۷۳۲۲-۸۰۲۱+ Phone Number
۹۸۹۱۲۱۰۵۶۷۲۱+ Cell Phone Number
NeuroBusinessLab.net Web Site Address 
  • تحصیلات دانشگاهی
– دکترای تخصصی رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی.
  • زمینه های تخصصی وتحقیقاتی
۱. مدیریت دانش و تجربه مشتریان و بازاریابی عصبی(Neuro-Marketing)
۲. تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی و سازمانی
۳. مدیریت فناوری، نوآوری و آینده پژوهی
  • سوابق شغلی دانشگاهی(۱۳۹۱تا کنون)
۱. عضو هیات علمی گروه آموزشی مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشگاه علم و صنعت ایران
۲. معاون آموزشی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران ( بهمن ماه ۱۳۹۱ تا آبان ماه ۱۳۹۸)
۳. مدیر گروه آموزشی مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشگاه علم و صنعت ایران (فروردین ۱۳۹۹ -ادامه دارد)
  • سوابق شغلی سازمانی(۱۳۷۹تا ۱۳۹۰)
۱.مشاور برنامه ریزی و آینده پژوهی شرکت ارتباطات زیر ساخت(۱۳۹۷ تا کنون)
۲.مشاور مدیریت دانش و تجربه مشتریان شرکت سایپا(۱۳۹۶-۱۳۹۷)
۳.مشاور منابع انسانی و عضو هیات مدیره شرکت نرم افزاری حسابداری هلو(۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶)
۴.مشاور برنامه و بودجه بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری(۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰)
۵.مشاور شرکت ساپکو در زمینه ارزیابی عملکرد و سلامت اداری(۱۳۸۹تا ۱۳۸۹)
۶.مشاوربرنامه ریزی پژوهشگاه هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)
۷.کارشناس ارزیابی عملکرد شرکت قطارهای مسافری رجا(۱۳۸۵ تا ۱۳۸۵)
۸.کارشناس تحول اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵)
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن